Какво е DSA? Описание и работен принцип

Какво е DSA? Описание и работен принцип

DSA (Система за динамична устойчивост) е система за управление на динамичната устойчивост, която е проектирана специално за компактни модели Volvo. Тя предотвратява буксуването на колелата на мокри и хлъзгави повърхности. Системата допринася за бързото ускорение и помага да се поддържа траекторията на движение при извършване на маневри.

Как работи DSA

Скоростта на въртене на всяко колело се следи с помощта на ABS сензорите. Ако едно от предните колела се върти по-бързо от задните колела, системата изпраща сигнал на електронния блок за управление на двигателя, FENIX. Той изключва един или повече горивни инжектори и така ограничава въртящия момент на двигателя докато се възстанови сцеплението. Количеството, с което се ограничава, зависи от скоростта на въртене на коляновия вал, положението на дроселовата клапа и налягането във всмукателния колектор. Системата не активира спирачните механизми – това я прави различна от системите за контрол на теглителната сила.

Популярни модели Volvo, оборудвани с DSA

Причини за неизправности 

  • Неизправни ABS сензори
  • Оксиление на изводите на ламбда сондата. 
  • Неизправности на двигателя. 
  • Неизправност на блока за управление.