Как да проверите отоплителната система на колата си

Как да проверите отоплителната система на колата си

 Симптоми на неизправна отоплителна система 

  • ! Парното не духа топло след като двигателя е загрял.
  • ! Има странна миризма в колата, когато включите парното.
  • ! Вентилаторът не работи или работи само на един режим.
  • ! Открили сте теч на охлаждаща течност.
  • ! Системата е по-шумна от обичайното и прави пукащи или тракащи звуци.
 Основни причини за неизправност и как да ги откриете 

  • Блокиране на въздуха или ниско ниво на охлаждаща течност. Паркирайте колата си на равна повърхност и изчакайте двигателя да се охлади. Отворете предния капак. Премахнете капачката на разширителния резервоар за охлаждаща течност. Проверете нивото на охлаждащата течност и я допълнете, ако е нужно.
  • Неизправен термостат. Запалете двигателя. Проверете долния маркуч на радиатора, веднага щом стрелката за показания от датчика започне да показва повече от нула. Трябва да бъде студен. Ако се загрява незабавно, може да има проблем с термостата. Проверете долния маркуч на радиатора, когато охлаждащата течност достигне 85 °C. Трябва да бъде от топъл до горещ. Ако още е студен, вашият термостатът сигурно е дефектен.
  • Задръстен радиатор или тръби. Почистете радиатора от замърсявания и външни предмети. Премахнете радиатора на парното и го промийте със специални средства.
  • Неизправен мотор на вентилатора. Проверете електрическата верига, особено контактите. Уверете се, че четките на вентилатора на парното и лагерите не са износени.
  • Неизправен кран или клапан на парното. Прегледайте визуално крана или клапана на парното. Ако забележите, че корозия по лоста на клапана, че гумените гарнитури са изсъхнали или крана или клапана на парното са износени, сменете ги.