Шофиране без свидетелство за управление. Наказания и последици

Глоба за шофиране без книжка

Управлението на автомобила носи със себе си много отговорности – както към собствената сигурност, така и за здравето и живота на другите участници в движението и пешеходците. Самото шофиране изисква набор от знания и умения, както и медицинска годност. Ето защо вече близо 120 години правото за управление на МПС се удостоверява със Свидетелство за управление (СУМПС).

Шофиране без книжка / шофиране без правоспособност.

В България шофирането без свидетелство за управление е все по-наболял проблем, а шофьорите, хванати да сядат зад волана, независимо че нямат книжка са все повече.

Всяко пътно превозно средство, трябва да се управлява от правоспособен водач, който притежава свидетелство за управление, отговарящо на категорията на управляваното от него моторно превозно средство.

Член 150а от ЗДвП гласи, че водачът  трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на управляваното МПС, да не е лишен от шофьорски права по съдебен или административен ред и свидетелството му да е в срок на валидност, да не е временно отнето и да не е обявено за невалидно, като изгубено или откраднато.

Нарушението на тази разпоредба ще ви донесе парична санкция от 100 до 300лв.

Ако извършите повторно това нарушение в рамките на една година от наложеното наказание, то ще бъде образувано бързо досъдебно производство по чл. 343в ал.2 от Наказателния Кодекс. В този случай наказанието е по-сериозно: лишаване от свобода от 1 до 3 години и парична глоба в размер от 500 до 1200 лв.

Съгласно точка 2а от чл. 171 от ЗДвП се прекратява за срок от 6 месеца до една година и регистрацията на пътното превозно средство на собственик, който управлява МПС без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на управляваното от него МПС, или след като е лишен от право да управлява МПС по съдебен или административен ред, или книжката му е временно отнета.

Същата участ ще сполети и собственик, чието МПС е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства.

Глоба за шофиране без книжка / наказание за шофиране без книжка, изтекла шофьорска книжка глоба.

Законът за движение по пътищата (ЗДвП) предвижда различни санкции при шофиране без книжка.

Ако сте просто разсеяни и забравите да вземете книжката си, но притежавате такава и ви хванат, това ще ви струва 10 лева.

Последиците и наказанията при шофиране с вече отнето свидетелство за управление са доста по-строги. Още при първо нарушение, съгласно член 343в,точки 1 и 3 от Наказателния кодекс, ако управлявате моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право за управление на МПС, след наказание за същото деяние по административен ред или управлявате моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка (ПАМ) за временно отнемане на свидетелството за управление, подлежите на лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.

Звучи сложно, затова съветът ни е простичък – не карайте с отнета книжка!

Закон за шофиране без книжка

Санкциите за шофиране без шофьорска книжа са изброени в Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс.

 Мога ли да карам докато ми излезе книжката?

Ако шофьорската книжка на водача е с изтекъл срок, то той няма право да управлява МПС. Тази забрана важи и в случаите, когато е подал заявление за подновяване на СУМПС.

В някои случаи, водачът с изтекъл срок на валидност на СУПМС се санкционира с 20 лв., съгласно чл. 185 от ЗДвП, но това е противоречива практика.

Наказание може да бъде наложено, само ако водачът е заловен да шофира. Тъй като няма законово определен срок колко време след изтичане на СУМПС трябва да се извади ново, притежателят на изтекла книжка не е задължен да върне документа на МВР, както е при задграничните паспорти.

Коментари – 1

  • @user_1062112
    19.05.2024 16:21
    Член

    Здравейте интересува ме след като съм получил оценка "ДА" на практическия изпит ,но не съм подал документи все още ако ме спре полиция каква санкция ще ми приложи.

club
Твоят профил е твой личен асистент.

Може да следи разходите за колата, да води бордови журнал и график за смяна на части, да запазва бележки и документи.