Какво да направите, ако предния капак на колата ви не се отваря

Какво да направите, ако предния капак на колата ви не се отваря

 1. Притиснете предния капак и помолете помощник да дръпне ръчката за отваряне в интериора.
  Това ще свърши работа, ако жилото е заседнало между ключалката и лоста.
  Капакът ще се повдигне леко и ще можете да го отворите отвътре.

 2. Намерете жилото близо до интериорната ръчка за освобождаване и го дръпнете внимателно.
  Ако предния капак се отвори след като направите това, жилото може да се е приплъзнало или разтегнало.
  Ако не усещате обтягане на жилото, може да е нужно да бъде сменено.

 3. Потърсете отвора в радиаторната решетка.
  Използвайте фенер и малко огледало, за да намерите куката в отвора (тя е част от заключващия механизъм) и я издърпайте.
  Предния капак ще се отвори, ако жилото е закрепено за резето.

 4. Ако не можете да отворите предната ключалка, достигнете до предния капак отдолу.
  Преди да започнете, прочетете наръчника за експлоатация на автомобила.
  Повдигнете автомобила с крик и се опитайте да захванете резето или жилото с клещи.

 5. Обърнете се към автосервиз, ако предния капак на колата ви не се отваря след извършване на тези стъпки.